Skip to main content
AEG | Help and Support

Повреден бутон "Вкл./изкл."

 

Въпрос:
  • Бутонът на съдомиялната Вкл./Изкл. (On/Off) е повреден
Приложимо към:
  • Интегрирана съдомиялна
  • самостоятелна съдомиялна машина
Решение:

1. Свържете се с оторизиран сервизен център

За да замените повредена част, препоръчваме да поискате посещение от сервизен инженер

Предупреждение: Не препоръчваме използването на изделието докато проблемът не бъде изцяло решен. Изключете изделието от контакта и не го включвайте отново докато не сте сигурни, че всичко е наред.