Skip to main content
AEG | Help and Support

Съдомиялната бипка 3 пъти или LED (светодиодът) примигва 3 пъти

 

Въпрос:
  • Съдомиялната бипка 3 пъти или LED (светодиодът) примигва 3 пъти   
Приложимо към: 
  • Интегрирана съдомиялна 
  • самостоятелна съдомиялна машина 
Решение: 

1. Свържете се с оторизиран сервизен център  

Ако съдомиялната бипка 3 пъти или LED примигва 3 пъти, това указва теч и събиране на вода в основата на уреда.   

За да решите този въпрос, свържете се с оторизиран сервизен център.    

Предупреждение: Изключете водоснабдяването на съдомиялната, за да избегнете наводнение.   

Предупреждение: Не препоръчваме използването на изделието докато проблемът не бъде изцяло решен. Изключете изделието от контакта и не го включвайте отново докато не сте сигурни, че всичко е наред.