Skip to main content
AEG | Help and Support

Кошничките на съдомиялнaта или спрей лостовете са обезцветени

 

Проблем: 
  • Обезцветени кошници на съдомиялнaта или спрей лостове  
  • Кафяви отлагания в съдомиялната  
  • Червени отлагания в съдомиялната  
Приложимо към: 
  • самостоятелна съдомиялна машина
  • интегрирана съдомиялна машина 
Решение: 

1. Проверете отводняването.

Проверете за големи утайки/отлагания и ги отстранете  

2. Почистете уреда, включително гуменото уплътнение на вратичката, с мека и влажна кърпа  

3. Провеждайте програми с дълго времетраене поне 2 пъти месечно  

Ако често използвате само програми с кратко времетраене, те могат да оставят наслагвания от мазнина и варовик в уреда.  

4. Използвайте ежемесечно специален препарат за почистване на съдомиялни. Следвайте внимателно инструкциите на опаковката на продукта.  

Причина:
  • Доматените сосове и тези за паста е възможно да оставят червени отлагания върху други изделия и компоненти на уреда. Тези остатъци могат да се премахнат с помощта на специален препарат. Глинените предмети могат да причинят кафяви отлагания върху други предмети в съдомиялнaта.