Skip to main content
AEG | Help and Support

Кошницата на съдомиялнята не се търкаля свободно

 

Проблем: 
  • Кошницата на съдомиялнята не се търкаля свободно 
Приложимо към: 
  • Интегрирана съдомиялна машина 
  • Самостоятелна съдомиялна машина 
Решение: 

1. Свържете се с оторизиран сервизен център