Skip to main content
AEG | Help and Support

Съдомиялната не нагрява водата

 

Проблем:
  • Съдомиялната не нагрява водата.

Приложимо към:
  • вградена съдомиялна
  • самостоятелна съдомиялна машина
Решение

1. Нулирайте вашия уред

  • Изключете съдомиялната от контакта, изчакайте 1 минута и я включете отново.
  • Можете да изключите захранването и чрез предпазителите на панела / превключвателя за захранване.
  • Ако сте издърпали машината и след това сте я върнали обратно на място, важно е да се уверите, че тръбите не са прегънати или притиснати и че кранът е напълно отворен.
  • Включете съдомиялната, изберете подходяща програма и я стартирайте.
  • Ако цикълът стартира и работи нормално, проблемът е разрешен.

2. Стартирайте интензивен цикъл и проверете дали машината е топла отвътре при приключване на програмата. 

3. Свържете се с оторизиран сервизен център

Ако съветите по-горе не решават проблема, препоръчваме да поискате посещение от сервизен инженер.

Внимание: Не препоръчваме използването на уреда, докато проблемът не бъде изцяло решен. Изключете уреда от контакта и не го включвайте отново докато не сте сигурни, че всичко е наред.