Skip to main content
AEG | Help and Support

Грешка i5E

 

Рестартирайте уреда, за да разрешите проблема.
  • Изключете съдомиялната от контакта, изчакайте 1 минута и я включете отново.
  • Можете също да изключвате захранването с помощта на предпазителите на панела/ превключвателя на захранването. Ако сте издърпали машината и след това сте я върнали обратно на място, важно е да се уверите, че тръбите не са прегънати или притиснати и че кранът е напълно отворен.
  • Включете съдомиялната, изберете подходяща програма и я стартирайте.
  • Ако програмата стартира и се изпълнява нормално, проблемът е отстранен.
Ако уредът не стартира програмата правилно след нулиране:
  • Проверете дали кодът за грешка е същият. Ако не е, направете справка с потребителското ръководство относно новия код.
  • Ако първоначалният код продължи да се появява, свържете се с упълномощен сервизен център, за да бъде отстранен този проблем.