Skip to main content
AEG | Help and Support

Грешка i51, i52, i53, i54, i55, i56, i57, i58, i59, i5A, i5B (i5H), i5C, i5D, i5E, i5F

 

Опитахте ли да нулирате уреда?

Доста често нулирането на уреда може да помогне при отстраняването на проблеми.

  • Изключете съдомиялната от контакта за 1 минута и я включете отново. Ако се е наложило да местите машината, важно е да се уверите, че няма прегънати или сплескани тръби и че кранът е отворен докрай.
  • Включете съдомиялната машина, изберете програма и я стартирайте.
  • Ако програмата стартира и се изпълнява нормално, проблемът е отстранен.

Ако уредът не стартира програмата правилно след нулиране

Ако, преди да нулирате своята съдомиялна, сте видели съобщение за грешка, проверете дали съобщението не се е променило след нулирането.

Ако сега уредът показва друг код за грешка, консултирайте се с ръководството за потребителя или това упътване, за да проверите новия код.

 

Ако горното предложение не отстрани проблема, уредът трябва да бъде проверен от техник.