Skip to main content
AEG | Help and Support

Съдомиялната не суши или не суши добре

Резултатите от сушенето следва да се измерват според порцелановите и стъклени съдове. Пластмасовите изделия като прибори, съдове за съхранение и пластмасови части на уреда остават влажни. Пластмасовите изделия губят топлина бързо и това може да предизвика образуването на кондензация по повърхностите им.

 • Най-добри резултати от измиване и сушене могат да се постигнат с Интензивна или Автоматична програма. 
Използван ЕКО, БИО или 30-минутен цикъл
 • ЕКО и БИО циклите сушат пасивно, а 30-минутните цикли нямат функция за сушене.
 • Използвайте автоматичен или интензивен цикъл, а ако съдовете не са горещи в края на цикъла, се свържете с оторизиран сервизен център.
Изделията са измити с препарат преди да бъдат поставени в съдомиялната
 • Това създава прекомерно количество пяна и понижава ефекта на повърхностно-активното вещество, като води до слаби резултати от сушенето.
Претоварване или неправилно зареждане на съдомиялната

Резултатите от измиването на съдовете е възможно да са незадоволителни, ако съдомиялната е претоварена или заредена неправилно. Зареждайте съдомиялната съгласно указанията в ръководството за потребителя и оставете излишната вода от изплакване да изсъхне/ да се изпари след завършване на цикъла за измиване, преди да разтоварите машината. Изпразнете първо долната кошница.

Зареждане на съдомиялната машина:

 • Използвайте уреда за миене само на подходящи за съдомиялна изделия.
 • Не поставяйте в съдомиялната изделия, направени от дърво, рог, алуминий, калай или мед.
 • Не поставяйте в съдомиялната изделия, които попиват вода, като гъби или кърпи.
 • Премахвайте хранителните остатъци от съдовете, преди да ги поставяте в съдомиялната.
 • За да премахнете лесно останала засъхнала храна, накиснете тенджерите и тиганите във вода, преди да ги поставите в съдомиялната.
 • Поставяйте кухите предмети (като чаши и тенджери) с насочени надолу отвори.
 • Уверете се, че приборите, чиниите и др. не са твърде близо едни до други. Смесвайте лъжиците с други прибори.
 • Уверете се, че стъклените чаши не се допират една до друга.
 • Поставяйте дребните предмети в кошничката за прибори.
 • Поставяйте леките съдове в горната кошница. Уверете се, че не могат да се местят.
 • Уверете се, че разпръскващите рамене могат да се движат свободно, преди да стартирате цикъл за измиване.

Разтоварване на съдомиялната:

 • Оставете съдовете да се охладят преди да ги извадите от уреда. Горещите изделия могат лесно да се повредят.
 • Изпразнете първо долната кошница, а след това горната кошница
Настройка за повърхностно-активно вещество
 • Препоръчително е да се добави допълнително повърхностно-активно вещество за по-добри резултати при сушене, както е описано в ръководството на потребителя.
Препарат за съдове  
 • Проверете препарата за съдомиялна машина, който използвате. При възможност изпробвайте различен препарат и/или повърхностно активно вещество. За бързи цикли за измиване използвайте течни препарати или такива на прах, тъй като някои многофункционални таблетки не се разтварят напълно по време на бързи цикли за измиване.
 • За най-добри резултати от измиването е възможно да се наложи да добавяте повърхностно активно вещество дори при използване на таблетки.
 • Уверете се, че всички филтри и разпръскващи рамене са чисти. Вижте ръководството на потребителя за указания за почистване и поддържане на уреда.
Функция Dry +, Dry Plus, XtraDry
 • Ако уредът ви разполага с тази функция, резултатите от сушенето могат да се подобрят чрез активиране на функцията, но това ще увеличи продължителността на цикъла и потреблението на енергия.

 

 • Ако съветите по-горе не разрешат проблема, свържете се с оторизирания сервизен център.