Skip to main content
AEG | Help and Support

Индикаторът за край мига по три пъти периодично

 

Това показва теч и събиране на вода на дъното на уреда.

  • Спрете подаването на вода към уреда, за да избегнете наводнение.
  • Свържете се с упълномощен сервизен център за отстраняване на проблема.