Skip to main content
AEG | Help and Support

Бели отлагания по съдовете и приборите

 

Този проблем се предизвиква от натрупването на сол и котлен камък. Ако наслагванията се отстраняват лесно, това са наслагвания от сол. Ако не се отстраняват лесно, но могат да бъдат почистени с малко оцет, това са отлагания на котлен камък.

  • Проверете дали капакът има уплътнение и дали той е монтиран правилно в дозатора за сол.
  • Проверете дали дозаторът е пълен със сол.
  • Проверете дали омекотяващия блок е настроен правилно, в съответствие с нивото на твърдост на водата.

Ако живеете в район с твърда вода, може да се наложи да добавите сол и повърхностноактивно вещество / 3ien, за да постигнете добри резултати при измиването на съдовете.

  • Ако по вътрешната част на Вашия уред има отлагания на котлен камък, те могат да бъдат отстранени чрез специализиран почистващ препарат или препарат за премахване на котлен камък за миялни машини.
  • В нашия уеб магазин се предлагат специализирани почистващи препарати и препарати за премахване на котлен камък.