Skip to main content
AEG | Help and Support

Зареждане на съдомиялната машина

 • Използвайте уреда за миене само на подходящи за съдомиялна изделия.
 • Не поставяйте в съдомиялната изделия, направени от дърво, рог, алуминий, калай или мед.
 • Не поставяйте в съдомиялната изделия, които могат да попиват вода (гъби, кърпи).
 • Премахвайте излишните хранителни продукти от предметите, преди да ги поставите в съдомиялната.
 • За да премахнете лесно останала засъхнала храна, накиснете тенджерите и тиганите във вода, преди да ги поставите в съдомиялната.
 • Поставяйте кухите предмети (като чаши и тенджери) с насочени надолу отвори.
 • Уверете се, че приборите, чиниите и др. не са твърде близо едни до други. Смесвайте лъжиците с други прибори.
 • Уверете се, че стъклените чаши не се допират една до друга.
 • Поставяйте дребните предмети в кошничката за прибори.
 • Поставяйте леките съдове в горната кошница. Уверете се, че не могат да се местят.
 • Уверете се, че разпръскващите рамене могат да се движат свободно, преди да стартирате цикъл за измиване.