Skip to main content
AEG | Help and Support

Почистване на външната страна на съдомиялната

 

  • Почистете уреда с влажна, мека кърпа. Използвайте само неутрални препарати.
  • Не използвайте абразивни продукти, стъргалки или разтворители.