Skip to main content
AEG | Help and Support

Започването на цикъл за пране отнема твърде много време

 

Когато стартирате цикъл, възможно е да изминат до пет минути за зареждане на блока за омекотяване. През това време е възможно да изглежда, че уредът не работи. Течната фаза започва първа след завършване на тази процедура.