Skip to main content
AEG | Help and Support

Вътрешното осветление не работи

 

Въпрос:
  • Вътрешното осветление в съдомиялната не работи
Приложимо към:
  • Интегрирана съдомиялна
  • Самостоятелна съдомиялна машина
Решение:

1. Свържете се с оторизиран сервизен център

За да замените лампата, препоръчваме да поискате посещение от сервизен инженер.

Предупреждение: Смяната на вътрешната лампа може да доведе до теч в уреда, ако не е извършена правилно.

Предупреждение: Не препоръчваме използването на изделието докато проблемът не бъде изцяло решен. Изключете изделието от контакта и не го включвайте отново докато не сте сигурни, че всичко е наред.