Skip to main content
AEG | Help and Support

Вътрешното осветление не работи

Някои съдомиялни имат вътрешно осветление. Ако осветлението не работи, следва да повикате инженер или да поръчате ремонтирането му, тъй като замяната на вътрешното осветление може да доведе до теч в уреда, ако не се направи правилно.

За да повикате инженер, се свържете с оторизиран сервизен център.