Skip to main content
AEG | Help and Support

Настройките се нулират след всеки цикъл

Това е нормално, тъй като от третото тримесечие на 2012 г. европейското законодателство изисква да се задава “ЕКО” цикъл при включване на уреда. Следователно всички предишни настройки се губят в края на всеки цикъл за пране, включително MULTITABS/3IEN.