Skip to main content
AEG | Help and Support

Повредени или разхлабени компоненти

 

При откриване на повреда при разопаковане на уреда: 

Не се опитвайте да свържете или използвате уреда.

  • Незабавно се свържете с дистрибутора на уреда, за да го уведомите, че Вашият уред е повреден при доставка. Ще намерите телефонния номер на дистрибутора на фактурата или на документа за доставка.
При откриване на повреда след монтаж / използване за първи път: 
  • Свържете се с дистрибутора на Вашия уред, за да го уведомите за повредата.
Заявка за сервиз:
  • Ако е възможно, когато се свържете с упълномощения сервизен център, дайте информация за повредения компонент.
  • От нашия уеб магазин можете да поръчате резервни части.