Skip to main content
AEG | Help and Support

Необичаен шум

 

Бучене веднага след стартиране

Съдомиялните винаги започват цикъла за измиване с програма за изпомпване, която издава този шум.

Няма причина за притеснение.

Силен шум или удари

Шумът се създава от отварянето на дозатора за препарат.

Няма причина за притеснение.

Писукащ звук по време на изпомпване

За да разрешите проблема, добавете капка препарат (не прекалено много!) в дозатора за препарат, за да смажете изпомпващия механизъм.

Шумолене по време на фазата за сушене

Това може да е признак за неизправност във вентилатора за сушене и трябва да се ремонтира от инженер. За да уговорите посещение, се свържете с оторизиран сервизен център.