Skip to main content
AEG | Help and Support

Таблетките за съдомиялна не се разтварят напълно

Къси цикли

Таблетките за съдомиялна не се разтварят напълно при къси цикли.

  • Препоръчително е да използвате таблетки за съдомиялна за дълги цикли, за да избегнете остатъците от препарат по съдовете.
Таблетки

Определени марки таблетки не се разтварят напълно, следователно се препоръчва да опитате друга марка или да използвате препарат на прах. 

  • Ако сте закупили таблетки, които не се разтварят ефективно или които не се изплакват от дозатора за препарат, просто поставете таблетката на дъното на съдомиялната и след това стартирайте цикъла.
Поставяне на съдовете

Този проблем е възможно също да е причинен от това, че таблетката за съдомиялна машина не се освобождава правилно от дозатора за препарат или не в правилния момент.

  • Уверете се, че нищо не пречи на отварянето на капака на дозатора, като ароматизатор за въздуха, големи чинии и др. 

Ако водата от разпръскващото рамо на кошницата до дозатора за препарат може да пръска безпроблемно до препарата, ще съществува риск препаратът да не се разтвори както трябва.

  • Не поставяйте съдове пред дозатора за препарат.
Тавичката на дозатора е влажна

Ако тавичката на дозатора е влажна, възможно е таблетките или прахът да заседнат.

  • Уверете се, че тавичката на дозатора е суха, преди да поставяте препарат в нея.
  • Ако проблемът продължи да се проявява, поставете таблетката на дъното на уреда.

Описаното по-горе не е неизправност на съдомиялната и не се покрива от гаранцията.

Не нагрява

В някои случаи проблемът може да е причинен от това, че уредът не нагрява.

  • Това може да се определи като проверите дали съдовете са горещи в края на цикъл за измиване.
  • Ако уредът не нагрява, моля, посочете това, когато се свързвате с оторизиран сервизен център.