Skip to main content
AEG | Help and Support

Функцията за половин зареждане не работи

 

Бутонът за половин зареждане не е програма на цикъл за пране, а опция, която може да се избира заедно с програма. Половин зареждане не е възможно за всички програми. Изключенията включват предпране и 30-минутния цикъл.

Направете справка с потребителското ръководство за подробна информация и указания относно програмите и допълнителните възможности.