Skip to main content
AEG | Help and Support

Подаване на вода към съдомиялната

Съдомиялната може да бъде свързана към всеки източник на вода, който подава вода с максимална температура от 60°.