Skip to main content
AEG | Help and Support

На дисплея се показва съобщение за грешка i30

Тази грешка указва теч и/или събиране на вода в основата на уреда. Спрете подаването на вода към уреда, за да избегнете наводняване.

  • Свържете се с упълномощен сервизен център за отстраняване на проблема.