Skip to main content
AEG | Help and Support

На дисплея се показва съобщение за грешка i30

 

Въпрос:
  • Сушилнята показва съобщение за грешка i30
  • Съдомиялната оттича постоянно
Приложимо към:
  • Интегрирана съдомиялна
  • Самостоятелна съдомиялна машина
Решение:

1. Свържете се с оторизиран сервизен център

Съобщение за грешка i30 указва теч и/или събиране на вода в основата на уреда. Препоръчваме да поискате посещение от сервизен инженер.

Предупреждение: Изключете водоснабдяването на съдомиялната, за да избегнете наводнение.

БЕЛЕЖКА: В зависимост от проблема, може да бъдете таксуван за сервизно посещение от инженер, дори през време на гаранционния срок.

Предупреждение: Не препоръчваме използването на изделието докато проблемът не бъде изцяло решен. Изключете изделието от контакта и не го включвайте отново докато не сте сигурни, че всичко е наред.