Skip to main content
AEG | Help and Support

Светлинният индикатор за цикъл мига

 

Въпрос:
  • Върху съдомиялната примигва индикаторната лампичка за цикъла
Приложимо към:
  • Интегрирана съдомиялна Самостоятелна съдомиялна машина
Решение:

1. Анулирайте предишния цикъл преди да програмирате нов.

Направете справка с наръчника на потребителя, предоставен с вашия уред. Можете да изтеглите наръчника на потребителя тук.