Skip to main content
AEG | Help and Support

Светлинният индикатор за цикъл мига

Това показва, че все още се изпълнява цикъл, и че предходният цикъл трябва да бъде отменен, за да програмирате нов.

  • Вижте потребителското ръководство за подробна информация и указания.