Skip to main content
AEG | Help and Support

Съдомиялната стартира цикъл при отворена врата

 

Ако съдомиялната ви стартира цикъл за миене при отворена врата, свържете се с оторизиран сервизен център.