Skip to main content
AEG | Help and Support

Вратата на съдомиялната е дефектна

 

Ако вратата на съдомиялната е дефектна, свържете се с оторизиран сервизен център, за да бъде сменена.