Skip to main content
AEG | Help and Support

Дисплеят на съдомиялната е повреден

Ако дисплеят на съдомиялната е повреден, свържете се с оторизиран сервизен център, за да бъде сменен.