Skip to main content
AEG | Help and Support

Дисплеят на съдомиялната е повреден

 

Въпрос:
  • Дисплеят на съдомиялната е повреден
Приложимо към:
  • Интегрирана съдомиялна
  • самостоятелна съдомиялна машина
Решение:

1. Свържете се с оторизиран сервизен център

За да замените повредена част, препоръчваме да поискате посещение от сервизен инженер.

БЕЛЕЖКА: В зависимост от проблема, може да бъдете таксуван за сервизно посещение от инженер, дори през време на гаранционния срок.

Предупреждение: Не препоръчваме използването на изделието докато проблемът не бъде изцяло решен. Изключете изделието от контакта и не го включвайте отново докато не сте сигурни, че всичко е наред.