Skip to main content
AEG | Help and Support

Вратата на съдомиялната не се затваря

 

Ако вратата на съдомиялната ви не се затваря, възможно е това да е така, понеже уредът не е нивелиран.

  • Този проблем може да бъде разрешен чрез регулиране на краката на уреда и повторна проверка със спиртен нивелир.

Алтернативно е възможно да има проблем със затварянето на вратата.

  • За да получите помощ за определянето на точното естество на проблема и разрешаването му, ви препоръчваме да се свържете с оторизирания сервизен център.