Skip to main content
AEG | Help and Support

Каква е оптималната температура в хладилника/фризера?

 

Въпрос: 
  • Каква е оптималната температура в хладилника/фризера?  
Приложимо към: 
  • Хладилници 
  • Хладилник/фризери 
  • Фризери  
Общ съвет: 
  • Следва да поддържате температурата на хладилника настроена на или под 4°C, а фризера на -19°C (или -18°C, в зависимост от Вашия модел). 
  • леко повишаване на зададената температура през летния сезон
  • Оптималната околна температура на уредите следва да е 20-25°C