Skip to main content
AEG | Help and Support

Неприятна миризма във фризера

 

Въпрос: 
  • Неприятна, силна миризма или миризма на гнило във фризера
Приложимо към: 
  • Фризер
  • Хладилник с камера
Решение:  

1. Дръжте храните със силна миризма в плътно затворени съдове/кутии

2. Размразете фризера, преди да започнете почистване

Вижте наръчника на потребителя за инструкции относно размразяването на фризера. 

3. Почистете рафтовете, уплътнението на вратата и вътрешните стени с подходящ антибактериален дезинфектант/почистващ препарат

Можете да намерите подходящите продукти за почистване и грижа в нашия уеб магазин.

4. Почистете тавичката за оттичане над компресора в задната част на уреда

5. Миризмата на гнило може да се премахне, като се почисти първо вътрешността на уреда с влажна кърпа

Намажете вътрешността на уреда с кисело мляко - млечнокиселите бактерии премахват бактериите, свързани с гниенето. Изплакнете киселото мляко след около 12 часа.   

6. Ако токът е спирал и храната се е размразила, това може да е причината на неприятната миризма

Храните, които са се размразили, не бива да се замразяват наново.