Skip to main content
AEG | Help and Support

Има повреда, пукнатина, надраскване или дупка във фризера ракла

 

Въпрос
  • Фризерът/хладилникът/хладилникът с камера/охладителят за вино е повреден.
Приложимо към 
  • Фризер
  • Хладилник
  • Хладилник с камера
  • Охладител за вино
Решение 

1. Ако сте открили повредата при разопаковане на устройството, свържете се с търговеца на дребно веднага, за да разберете дали се е получила по време на доставяне до Вас. 

Не се опитвайте да свържете или използвате уреда.    

2. Ако повредата е открита след монтаж и първа употреба, свържете се с лицето, извършило монтажа, за да провери то дали уредът е повреден по време на монтаж.

3. Ако повредата е резултат от предмети, които да били сложени в уреда, или други механични причини, една дупка или пукнатина например може да се покрие с универсално уплътнение. 

Уплътнението трябва да е одобрено за употреба в среди, където се пази храна. 

4. Ако панти, светлини или други части са повредени, те може да се сменят лесно.   

5. Свържете се с оторизиран сервизен център

Ако съветите по-горе не решат проблема, препоръчваме да поискате посещение от сервизен техник.