Skip to main content
AEG | Help and Support

Светлината в хладилника с камера не работи

 

Въпрос
  • Вътрешното осветление във фризера/хладилника/хладилника с камера/охладителя за вино не работи
Приложимо към 
  • Фризер ракла
  • Хладилник с камера
  • Вертикален фризер
  • Хладилник
  • Охладител за вино
Решение 

1. Проверете дали крушката е изгоряла и ако е нужно я сменете, като следвате инструкциите в наръчника на потребителя.
Можете да изтеглите наръчника на потребителя тук. Нови крушки, продукти за грижа и аксесоари можете да купите от нашия уеб магазин.
Някои уреди имат вградени светодиодни лампи, които трябва да се сменят от техник.

2. Проверете дали ключът за светлината може да се движи свободно и опитайте да го почистите с влажен парцал (ако виждате ключ за светлина в отвора на вратичката).

3. Затворете вратата и отново я отворете, за да включите светлината.
Контролната система може да автоматично да изключи светлината, ако вратата е била оставена отворена известно време.

4. Свържете се с оторизиран сервизен център
Ако съветите по-горе не решат проблема, препоръчваме да поискате посещение от сервизен техник.