Skip to main content
AEG | Help and Support

Дисплеят на хладилника показва F8

 

Въпрос:
  • На дисплея на хладилника/хладилника с фризер се показва F8
Приложимо към: 
  • Хладилник
  • Хладилник/фризер
Решение: 

1. Свържете се с оторизиран сервизен център.

Съобщение грешка F8 на дисплея означава проблем със системата за размразяване. Препоръчваме за поискате посещение от сервизен техник.