Skip to main content
AEG | Help and Support

Дисплеят на хладилника показва F5

 

Bъпрос:
  • Съобщение за грешка F3, F4 или F5 на дисплея на хладилника/хладилника с камера
Приложимо към: 
  • Хладилник
  • Хладилник с камера
Решение: 

1. Свържете се с оторизиран сервизен център.

Съобщения за грешка F3, F4 или F5 на дисплея означават проблем с дефектен температурен сензор. Препоръчваме за поискате посещение от сервизен техник.