Skip to main content
AEG | Help and Support

На дисплея на хладилника пише F2

 

Въпрос 
  • На панела на хладилника/хладилника с камера пише F1 или F2
Приложимо към 
  • Хладилник
  • Хладилник с камера
Решение 

1. Свържете се с оторизиран сервизен център
Съобщението за грешна F1 или F2 на дисплея показва, че има проблем с термостата. Препоръчваме за поискате посещение от сервизен техник.

 

  • Was this article helpful?