Skip to main content
AEG | Help and Support

Вратата на хладилника с камера се отваря трудно

 

Въпрос: 
  • Вратата се отваря трудно
  • Вратата трябва да се дръпне силно, за да се отвори
Приложимо към:
  • Хладилник с камера
Решение: 

1. Натиснете с пръст един от ъглите на уплътнението на вратата, за да освободете част от вакуума - така вратата ще се отвори по-лесно след затваряне.   

2. Изчакайте около минута, преди да отворите вратата, ако току-що сте я затворили   

3. Не блъскайте вратата  

4. Проверете дали уредът е на равна основа/изправен

Можете да го направите, като нагласите крачетата на уреда и проверите нивелирането с либела, така че вратата да е нивелирана спряло останалата част на уреда.  

5. Проверете дали пантите да повредени и сменете дефектните части на пантите, ако има такива    

6. Свържете се с оторизиран сервизен център

Ако предложенията по-горе не решат проблема, препоръчваме да поискате посещение от сервизен техник.

Причина   
  • Въздухът в хладилника се свива при охлаждане. Това понякога създава засмукване, поради което вратата се отваря по-трудно. Ако вратата се затвори бързо или се блъсне, въздухът ще бъде изтласкан и може да са нужни няколко минути, за да се освободи вакуумът - след това вратата ще може да се отвори нормално. Засмукването в хладилника или фризера след затваряне на вратата е нормално - това не е производствен дефект.