Skip to main content
AEG | Help and Support

Възможно ли е да се обърне вратата на фризера ми?

 

Въпрос: 
  • Възможно ли е да се обърне вратата на фризера ми? 
Приложимо към: 
  • Хладилник 
  • Хладилник-фризер 
  • Вертикален фризер 
Решение: 

1. Като цяло всяка врата на нашите хладилници и фризери може да се обръща.  

  • Направете справка с наръчника на потребителя за подробни указания.
  • Ако процедурата не е описана в наръчника на потребителя, се свържете с оторизиран сервизен център.