Skip to main content
AEG | Help and Support

Буква 0 или квадрат мига на дисплея на хладилника

 

Въпрос: 
  • 0 или квадрат се виждат или мигат на дисплея.
Приложимо към: 
  • Хладилник
  • Хладилник с камера
  • Фризер
Решение: 

1. Свържете се с оторизиран сервизен център

Ако на дисплея мига 0 или квадрат, има проблем с температурни сензор. Препоръчваме за поискате посещение от сервизен техник.