Skip to main content
AEG | Help and Support

От диспенсера не излиза лед.

 

За този проблем има няколко причини:

Няма подаване на вода.

Уверете се, че уредът е включен към централното водоподаване. Дайте на ледогенератора малко време, за да може да направи лед. Когато ледът е готов, диспенсерът трябва да работи.

Температурата на фризера е настроена твърде висока.

Задайте по-ниска температура на фризера, така че бързо да може да бъде създаден лед. Когато ледът е готов, диспенсерът трябва отново да работи.

Вратата на диспенсера за лед е задържана или блокирана за повече от 4–5 минути.

Двигателят е претоварен. Защитата срещу претоварване на двигателя ще се нулира в рамките на около 3 минути, след като вратата бъде освободена. След това отново ще бъде подаван лед.

Уредът е бил изключен за известен период от време.

Ледът може да се разтопи и замръзне отново около шнека поради рядкото използване на уреда, колебания на температурата и/или спиране на електрозахранването. Извадете съда за лед, оставете съдържанието да се разтопи и изпразнете съда. Почистете съда и го оставете да изсъхне, след което го поставете отново. Когато новият лед е готов, диспенсерът трябва да работи.

Диспенсерът за лед е запушен.

Ледени блокчета могат да заседнат между ледогенератора и задната част на съда за лед или да замръзнат заедно, като по този начин блокират диспенсера. В този случай отстраняването на ледените блокчета, които запушват диспенсера, трябва да реши проблема.

Ако диспенсерът за вода е по-бавен от обичайното, патронът на филтъра за лед и вода може да е запушен или ограничен. В този случай смяната на филтрите ще отстрани проблема.

Смяна на филтър: натиснете, докато водният филтър щракне на място (трябва да чуете две щраквания). Филтърът трябва да бъде равен спрямо уреда. Вижте ръководството на потребителя или съответните указания за потребителя за подробни инструкции.

Ледогенераторът ми не произвежда достатъчно лед. 

Ледогенераторът може да произвежда между 1,8 до 2,7 кг лед за ден.

Ако случаят не е такъв, патронът на филтъра за вода и лед трябва да бъде сменен, за да се отстрани проблемът. 

Смяна на филтър: натиснете, докато водният филтър щракне на място (трябва да чуете две щраквания). Филтърът трябва да бъде равен спрямо уреда. Вижте ръководството на потребителя или съответните указания за потребителя за подробни инструкции

Моят ледогенератор не спира да прави лед.

 Ледогенераторът се задейства от електрически контакт, който може неволно да бъде задействан от поставени във фризера артикули. Преместете артикулите, които притискат контакта и отстранете кубчетата лед, които може да са замръзнали заедно върху контакта. 

Ледогенераторът ми не разделя кубчетата лед. 

Това може да се случи, ако функцията за ледени кубчета не се използва често. За отстраняване на проблема извадете и разклатете съда за лед, за да разделите кубчетата лед. 

Ледът от моя ледогенератор е с лош аромат или вкус. 

Ледът може да е поел от вкуса или ароматите на храната, съхранявана в уреда. Уверете се, че храната е затворена добре, след това изхвърлете леда и настройте ледогенератора за производството на нова партида.

Ако проблемът продължи, може да е необходимо извършването на общо почистване на вътрешната част на уреда. Вижте съответната статия в указанията за потребителя за съвети, свързани с ефективното почистване.