Skip to main content
AEG | Help and Support

Вътрешното осветление мига или не работи.

 

Ако вътрешното осветление мига или не работи, крушката може да е разхлабена или дефектна. Следвайте инструкциите в ръководството на потребителя, за да затегнете или да смените крушката.

Мигаща крушка или светодиодна лампа може също така да указва, че околната температура е прекалено висока или прекалено ниска. Проверете температурната класификация на табелката с данни за Вашето устройство.

Коректна работа може да се гарантира за продукти от SN клас само при диапазон на температурата на околната среда от 10 °C до 32 °C.

  • Клас N = 16–32 °C
  • Клас SN = 10–32 °C
  • Клас ST = 18–38 °C
  • Клас SN/Т = 10–38 °C

Местоположение на информацията за климатичен клас на табелката с данни:

Picture1.png