Skip to main content
AEG | Help and Support

Уредът има механичен проблем или е повреден

 

Ако вътрешната облицовка на Вашия уред е повредена или напукана, повредата може да е нанесена по време на транспорт, монтаж, от артикули, съхранявани в уреда или от външни механични средства.

Ако откриете повреди, докато разопаковате уреда:

Не свързвайте и не използвайте уреда.

Свържете се с дистрибутора, от който сте закупили уреда и го информирайте за повредата. Ще намерите телефонния номер на дистрибутора на фактурата или на документа за доставка. Повредите, нанесени по време на транспорт или монтаж, не се покриват от гаранцията.

Ако откриете повреда след като сте монтирали и използвали уреда: 

В такива случаи трябва да се свържете с Вашия дистрибутор и да го уведомите за откритите повреди.

Ако повредата е нанесена от артикули, съхранявани в уреда или от други механични средства:

Всички пукнатини могат да бъдат уплътнени добре с уплътнител за общо приложение. Уверете се, че използваният от Вас уплътнител е нетоксичен и е подходящ за отделения за съхранение на храна.

Ако някои от пантите, водещите релси или тавите са изкривени, счупени или не се побират.

Използвайте нашия уеб магазин, за да поръчате резервни части или направете уговорка с техник на Electrolux за тяхната смяна.