Skip to main content
AEG | Help and Support

Компресорът работи продължително време

 

Това е нормално. Компресорът може да работи максимално до около 45 минути за един час, а в случай на уреди с електронно управляван компресор, и без спиране, като само интензивността се променя според необходимостта.

  • Ако температурата в хладилника или фризера е нормална, няма причина за притеснения.

Възможно е да съществуват също други причини за продължителния период на работа на компресора:

Температурата е зададена неправилно

Нормалната работна температура е 4 - 5 °C за хладилници и най-малко -18 °C за фризери. Ако е зададена твърде ниска температура, това ще удължи времето за работа на компресора.

В уреда наскоро е поставено голямо количество продукти

Компресорът работи продължително време, ако е необходимо да се охлади голямо количество продукти.

Хранителните продукти са били топли, когато са били поставени в уреда

Компресорът работи продължително време, ако е необходимо да се охладят горещи хранителни продукти.

Висока стайна температура

Ако околната температура е висока, това удължава времето за работа на компресора.

Вратичката не е правилно затворена

Ако вратата не е затворена както трябва или уплътнението на вратата е повредено, в хладилника или фризера попада топъл въздух. Това повишава времето за работа на компресора.