Skip to main content
AEG | Help and Support

Осветлението в уреда ми не работи

 

Експлоатационният срок на лампата е изтекъл
  • Изключете уреда от захранването и сменете лампата съгласно описанието в ръководството на потребителя.
Превключвателят на осветлението е блокиран

Ако уредът ви има видим превключвател за осветлението, той ще се намира отвътре.

  • Почистете го и се уверете, че се плъзга свободно, за да разрешите проблема.
Една или двете врати са оставени отворени твърде дълго

Ако вратите са оставени отворени твърде дълго, управляващата система деактивира осветлението.

  • Затворете вратата/ите докрай и я/ги отворете отново, за да разрешите проблема.

 

Ако съветите по-горе не разрешат проблема, свържете се с оторизиран сервизен център.