Skip to main content
AEG | Help and Support

Чекмеджетата се движат трудно

 

Този проблем се дължи на храна, която докосва полицата над чекмеджето, или на насочваща релса, която е замърсена или блокирана.

Почистете чекмеджето, ролките и релсата, за да разрешите проблема.