Skip to main content
AEG | Help and Support

Změna směru otvírání dvířek

Dvířka pračky nelze otočit na druhou stranu. Směr, kterým se dvířka pračky otevírají, nelze změnit z důvodu elektrických součástí v pračce, které nelze přesunout.